Oval

אבטחת סייבר לעולמות ה - IT

חברת ייעוץ אבטחת מידע

דיאגנוסטיקה:

 • Study תאימות ארכיטקטורת הסייבר לתהליכים העסקיים של הארגון.
 • Review מדיניות, נהלים, בקרות ותיעוד תאימות קשור.
 • Venerability survey סקר מקיף המשקף את שבריריות הסייבר של הארגון. דוח סקר מקיף הכולל:
 • מוכנות הארגון בהיבטי הגנת סייבר
 • ניתוח חוזק: ממשקי סייבר – יעילות עסקית
 • תוכנית הפחתות״ ניצול מקסימלי של מערכות הטכנולוגיה הקיימות
 • הכנת תוכנית אבטחת סייבר מקיפה אשר מותאמת לאסטרטגיה העסקית הארגון

הטמעה ועיצוב:

 • הטמעת תוכנית אבטחת סייבר אבטחת מידע לעסק אסטרטגית וטקטית
 • Governance and compliance  כתיבת מדיניות ונהלים למצבי שגרה וחירום סייבר (GDPR, PCI-DSS, ISO / IEC 27000).
 • BCP המשכיות עסקית ) –אימון סייבר – עסקי: “ מתודולוגיות הגנה על תשתיות קריטיות (תרחישים ומודלים) ככלי תומך להחלטות ניהוליות בכירות.
 • בניית פרוטוקול להפחת הסיכון בהתקפות סייבר על עובדי הארגון
 • בניית תהליך זיהוי וכימות סיכונים לסביבת הסייבר של הארגון

אבטחת סייבר – יכולות נוספות :

 • חקירות סייבר בעת אירועי הונאות ומעילות
 • חקירות סייבר לאחר אירוע או חשד להתקפת סייבר
 • Disaster Recovery DRP  הכנת הארגון, לפני או אחרי מתקפת סייבר הרסנית.
 • Corporate Governance  בניית איום ייחוס ברמה הלאומית, יישום אסטרטגיית סייבר לאומית.
 • Mergers & Acquisitions הערכת סיכונים מקיפה בתחומי הסייבר – הבנה מדויקת של המענה צורך, ניהול סיכון של צד ג ‘ וכו’.
 • Ransom events פתרון מקיף המכסה את כל שלבי התקיפה

צרו קשר

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן